Je kunt tijdens de beroepenmarkt kiezen uit presentaties over een groot aantal verschillende beroepen.

Aannemer - mevrouw Karin Ossendrijver

Mevrouw Karin Ossendrijver is directeur van Bouw- en aannemersbedrijf Ossendrijver BV.

Zij vertelt over het beroep van bouwkundige aannemer voor zowel renovatie als nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Als Aannemer heb je de leiding over een bouwproject. Je werkt vaak als zelfstandige en staat dan aan het hoofd van een aannemersbedrijf. Als Aannemer verzorg je voor een in een contract bepaalde prijs en binnen een afgesproken termijn de oplevering van een volledig voltooid bouwwerk.

Lees meer: Aannemer - mevrouw Karin Ossendrijver

Advocaat - de heer Gijs van den Assum

De heer Gijs van den Assum is advocaat bij Assumdelft Advocaten. Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Als Advocaat, ook wel Raadsman of Raadsvrouw genoemd,  help je cliënten bij het oplossen hun juridische problemen. Deze kunnen uiteenlopen van echtscheidingen tot een conflict bij een arbeids- of huurcontract. Bij civiele zaken probeer je als Advocaat voor je cliënt de best mogelijke oplossing te vinden en probeer je zo goed mogelijk de belangen van de cliënt  te behartigen. In  strafzaken gaat het vooral om het verdedigen van de positie van je cliënt.

 

Lees meer: Advocaat - de heer Gijs van den Assum

Apotheker - mevrouw Anniek Ligtenberg

Een apotheker is verantwoordelijkheid voor het uitgeven van geneesmiddelen aan cliënten. Een apotheker moet duidelijke voorlichting kunnen geven aan cliënten over het gebruik en de werking van geneesmiddelen. Er kan eventueel advies gegeven worden aan de cliënt over de therapie die gevolgd wordt. Een apotheker moet problemen kunnen signaleren en moet goed luisteren naar de klachten van cliënten. Daar moet op worden ingespeeld bij het zoeken naar de juiste geneesmiddelen.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Apotheker - mevrouw Anniek Ligtenberg

Archeoloog - de heer Jan van Doesburg

De heer Jan van Doesburg is Senior onderzoeker archeologie Middeleeuwen en Nieuwe tijd en vertelt over Archeoloog (univ. Opleiding) een archeologisch veldmedewerker (HBO-opleiding).

Vrijwel iedereen denkt bij een archeoloog aan de met zweep en pistool gewapende avonturier Indiana Jones, maar het beroep van archeoloog is veel breder, variërend van universitair onderzoeker tot gravend archeoloog en beleidsmedewerker archeologie. Daarnaast kennen we het beroep van archeologisch veldmedewerker; mensen die graag met hun handen werken en willen opgraven, maar minder goed zijn in het schrijven van rapporten en artikelen.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Archeoloog - de heer Jan van Doesburg

Bankier bedrijven - de heer Marc van den Maegdenbergh

De Bankier is iemand die leiding geeft aan een bank of financiële instelling. De Bankier houdt zich bezig met de financiële dienstverlening. De Bankier is meestal werkzaam bij een bank. Een bank verzorgt het betalingsverkeer van hun klanten, beheren het vermogen van derden, handelen in effecten, obligaties en aandelen, verzorgen de handel in vreemde valuta en handelen financiële transacties op de beurs af. Naast het uitvoeren van deze taken, geven de banken ook advies op al deze gebieden.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Bankier bedrijven - de heer Marc van den Maegdenbergh

Bedrijvendokter/interim manager - de heer Bart van Nunen

Een interim manager (bedrijvendokter) is -tijdelijk- verantwoordelijk voor bedrijven of organisaties die in zwaar weer verkeren. Als er niets wordt gedaan houdt de onderneming op te bestaan, gaat failliet.

De interim manager heeft dan met alle afdelingen van een organisatie te maken zoals verkoop, logistiek, productie, medewerkers, juridisch en financiën. Het werk is te vergelijken met een chirurg: deze doet een zware operatie, de patiënt heeft veel bijwerkingen en moet intensief herstellen. Maar dan is de patiënt weer gezond. Zo werkt dat ook in organisaties in zwaar weer.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

Beeldend kunstenaar - mevrouw Krijnie Beyen

Mevrouw Krijnie Beyen vertelt over het beroep Beeldend kunstenaar. Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Een kunstenaar of beeldend kunstenaar houdt zich bezig met het creëren van originele kunstwerken door een grote verscheidenheid aan media en technieken te gebruiken. De meeste kunstenaars hebben een opleiding aan een kunstacademie gevolgd. Maar er zijn ook kunstenaars die autodidact zijn en dus zonder opleiding aan een kunstacademie het beroep kunstenaar uitoefenen en daar van rond kunnen komen. Waar werken kunstenaars? De meeste kunstenaars zijn zelfstandig en werken vaak in opdracht. Bijvoorbeeld voor het vervaardigen van een kunstwerk in opdracht van een gemeente of particulier. Voor veel kunstenaars geldt dat het nuttig kan zijn om de vaardigheden van het ondernemerschap eigen te maken om eigen werk beter te kunnen verkopen.

Lees meer: Beeldend kunstenaar - mevrouw Krijnie Beyen

Brandweerman/vrouw

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Brandpreventie: als preventist bij de brandweer zijn er twee afdelingen.

1 Vergunning en advies.

Dit houdt o.a. in het toetsen/ beoordelen van bouwplannen. (scholen, kantoren, fabrieken, tunnels, etc.). Je adviseert de gemeente hierin. Het beoordelen doe je met behulp van het bouwbesluit. (boekwerk) Je hebt dan soms overleg met de architect/ projectleider over hun aangeleverd bouwplan als er volgens jouw iets niet helemaal in orde is qua brandveiligheid. Ook inspecties uitvoeren tijdens de bouw hoort bij deze functie. Hierbij let je bijvoorbeeld op of er ook noodverlichting geplaatst wordt.

 2 Toezicht en handhaving.

In deze functie ga je brandveiligheidsinspecties uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld in scholen, grote kantoorpanden, hotels, gemeentehuizen, politiebureaus, kinderdagopvang, vuurwerkopslagplaatsen, etc. Van deze controles maak je een rapport en je gaat met de klant in overleg wanneer de overtredingen (jouw opgemerkte  punten in je rapport) opgelost zijn. Ook dit rapport gaat naar de gemeente want ook hierin adviseer je de gemeente. 

Deze twee taken hebben te maken met brandveiligheid tijdens het bouwen(1) van een gebouw en tijdens het gebruik (2) van een gebouw. Heel erg belangrijk dus.

Lees meer: Brandweerman/vrouw

Buschauffeur - de heer Adri ten Hoven en Wesley van den Berg

Een Buschauffeur bestuurt een motorvoertuig dat plaats biedt aan meerdere passagiers. Deze bussen kunnen dienen als openbaar vervoer, bijvoorbeeld stads- of streekbussen, maar ook Touringcars van bijvoorbeeld reisorganisaties moeten bestuurd worden. Om Buschauffeur te worden moet iemand minstens 18 jaar oud zijn, veel verkeerservaring hebben  en zijn uitstekende rijvaardigheid met de juiste rijbewijzen kunnen staven. Hij moet ook een opleiding volgen, waarbij hij o.a. (psychologisch) getest wordt op zijn sociale vaardigheden en zijn vermogen om te gaan met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn passagiers.

Naast het besturen en onderhouden van een groot voertuig is het omgaan met verschillende mensen een belangrijk deel van het werk van de Buschauffeur. Bij lijndiensten moet hij bijvoorbeeld vervoersbewijzen controleren of verkopen en orde handhaven in de bus. Hij kan te maken krijgen met agressieve passagiers, die hij tactvol moet kunnen benaderen. Ook bij ongevallen met of in de bus wordt van de Buschauffeur een adequate reactie verwacht. De diverse calamiteiten maken het werk van de Buschauffeur zwaar en niet geheel zonder risico's. Hij moet dus stevig in zijn schoenen staan, goed met mensen om kunnen gaan en snel beslissingen kunnen nemen.

Lees meer: Buschauffeur - de heer Adri ten Hoven en Wesley van den Berg

Business manager - TIO

De wereld draait om handel. Internationale contacten leggen en kansen zien, of ze zelf creëren. Als business manager draai je je hand hier niet voor om. Je vliegt de hele wereld over om internationaal zaken te doen. Je breidt je netwerk uit, brengt vraag en aanbod bij elkaar en weet kansen te grijpen.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Business manager - TIO

Cameraman/media productie - de heer Chilo Oostergetel en de heer Willem van de Kletersteeg

Chilo Oostergetel vertelt samen met Willem van de Kletersteeg over het beroep cameraman en mediaproductie. Een cameraman maakt video-opnamen. Te denken valt aan filmen tijdens een concert of optreden, maar ook soaps, drama, toneel, talkshows, of documentaires en actualiteiten. Afhankelijk van wat de cameraman moet filmen kan hij werkzaam zijn binnen in een studio of set of op locatie. Op locatie werkt hij veelal zelfstandig, met bijvoorbeeld een geluidsman en verslaggever. In een studio of op een set ben je meestal met meerdere cameramannen. In dit laatste geval zullen vaak stukken beeldmateriaal van verschillende cameramannen door elkaar gebruikt worden in het uiteindelijke product.

Tegenwoordig moet je als cameraman vaak meer in je mars hebben. De budgetten worden kleiner, de tijdsdruk groter. Je wordt daarom vaak ook betrokken bij de productie of de montage. In veel gevallen doe je het zelfs allemaal alleen. Dat vergt dus veel meer kennis en ervaring dan alleen een camera vasthouden. Willem van de Kletersteeg van BAM! Krachtige Videocontent (www.bamvideocontent.nl) staat klaar om al je vragen te beantwoorden over de videoproductie als geheel.

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo.

Lees meer: Cameraman/media productie - de heer Chilo Oostergetel en de heer Willem van de Kletersteeg

Civiel ingenieur - de heer Jan Doeksen

Een Civiel Ingenieur is een specialist in de wetenschap van de civiele techniek. Een Civiel Ingenieur ontwerpt bouwconstructies en ziet toe op de uitvoering  ervan. Voorbeelden van zulke bouwconstructies zijn bruggen, viaducten, wegen, dijken, sluizen, kanalen en gebouwen.

De civiele techniek is gericht op het inrichten van de infrastructuur rond wonen en werken.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

Lees meer: Civiel ingenieur - de heer Jan Doeksen

Civiel ingenieur - de heer Lucas Wildervanck

De heer Lucas Wildervanck vertelt over het beroep civiel ingenieur. Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Consultant Kwaliteitszorg (levensmiddelenindustrie) - de heer Marco Bakker

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

Data analist - de heer Daniël Linker

De heer Daniel Linker is zelfstandig data-analist. 

Data-analist’ is een term die vaak inwisselbaar met de term ‘informatie-analist’ wordt gebruikt. Informatie-analisten analyseren doorgaans bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen organisaties. Het beroep van data-analist, als het hiervan verschilt, verschilt hiervan in dat de data-analist de data omzet naar informatie, die vervolgens op zijn beurt weer geanalyseerd kan worden. Bij data moet hierbij letterlijk gedacht worden aan grote stromen gegevens: cijfers, onderzoeksresultaten, enzovoorts. De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van deze grote stromen data, om ze overzichtelijk, helder en snel aan anderen te kunnen presenteren. Afhankelijk van de specifieke functie, en dus eigenlijk van of de data-analist ook een informatie-analist is of niet, hoeft de informatie in meerdere of mindere mate begrijpelijk gemaakt te worden. Wanneer de twee gescheiden zijn, zal de data-analist zich kunnen beperken tot het verwerken van de data tot informatie. Dit houdt vooral in dat er context aan gegeven wordt, vermeld wordt wat de data in de praktijk betekent. De informatie-analist moet in dit geval dan aangeven hoe deze informatie concreet omgezet kan worden in resultaten voor het betreffende bedrijf. (Bron: de Nationale Beroepengids)

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO. Er zijn veel studies die kunnen leiden tot data analist zolang wiskunde, statistiek en/of informatica deel uitmaken van de opleiding; onder andere Wiskunde, Statistiek, Econometrie, Natuurkunde, Kwantitatieve Economie, Informatica, Bedrijfswiskunde, Bouwkunde.

Defensie - de heer Tim Gulijk

Een militair is iemand die diensten verricht voor een krijgsmacht van een erkende staat. Hiermee staat een militair tegenover mensen die in dienst zijn van een andersoortige krijgsmacht, bijvoorbeeld een rebellenleger of een terroristische organisatie. Militairen zijn er primair in twee soorten: de beroepsmilitair en de dienstplichtige.

De beroepsmilitair heeft vrijwillig voor het beroep gekozen, de dienstplichtige is opgeroepen. De dienstplicht in Nederland is sinds 1997 opgeschort, maar vele landen kennen de dienstplicht (ook wel conscriptie) nog wel.

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Lees meer: Defensie - de heer Tim Gulijk

Docent Basisonderwijs - de heer Adrie van Dijk en mevrouw Rosanne van de Wetering

Als leraar basisonderwijs geef je les aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Je begeleidt de leerlingen ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast bespreek je de voortgang met de ouders van het kind aan de hand van het leerlingrapport en vergader je over kwesties rondom de organisatie, beleid en andere schoolzaken.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO. 

 

Lees meer: Docent Basisonderwijs - de heer Adrie van Dijk en mevrouw Rosanne van de Wetering

Ergotherapeut - mevrouw Sanne Bouman en Esther Hengst

Een Ergotherapeut helpt mensen die door lichamelijke of psychische beperkingen (bijvoorbeeld veroorzaakt door een ongeval of ziekte) niet langer op de oude manier dagelijkse bezigheden uit kunnen voeren. Een Ergotherapeut richt zich niet op de ziekte of beperking van mensen, maar op de gevolgen ervan.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Ergotherapeut - mevrouw Sanne Bouman en Esther Hengst

Event manager - de heer Sebastian van Erne

Een event manager werkt aan de uitvoering en organisatie van een event. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met beurzen, congressen en festivals. De event manager is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van het event en voor het verloop en de daadwerkelijk uitvoering van het event. Hij moet ervoor zorgen dat alles soepel verloopt en dat het event een succes wordt.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Event manager - de heer Sebastian van Erne

Event manager - TIO

Eventmanagement is ‘big business’. Neem de organisatie van een congres, beurs of ander groot evenement. In wezen is dat vergelijkbaar met het runnen van een onderneming zoals een hotel of restaurant. Met één belangrijk verschil: als eventmanager moet je ‘pieken’ op dat ene moment. Na een lange voorbereiding moet het staan. Bijsturen kan, overdoen niet. Heb jij de vakkennis, het overzicht, de creativiteit en de leidinggevende capaciteiten om zo’n event tot een succes te maken?

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Event manager - TIO

Fotograaf - de heer Berto Pasker

Een fotograaf werkt met beelden om een verhaal of een boodschap te vertellen. Je kan dat voor een opdrachtgever doen (bijvoorbeeld bedrijven of een magazine) of voor de krant (internet). Sommige fotografen werken niet voor een opdrachtgever maar maken een kunstwerk dat ze proberen te verkopen.

Je werkt creatief met kleuren en vormen, of met een speciaal onderwerp om een boodschap over te brengen. 

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Fysiotherapeut - Mevrouw Femke Schepers en de heer Menno Werrie

Een fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het bewegingsstelsel, dat wil zeggen: klachten over houding, beweging, gewrichten, ademhaling, zwellingen, evenwicht, motoriek of spieren. Een fysiotherapeut helpt om mensen beter te laten functioneren; te helpen bij sporthervatting, arbeidsreintegratie, langer zelfstandig thuis te kunnen wonen of om te leren omgaan met een chronische aandoening.

Een fysiotherapeut onderzoekt patiënten en aan de hand van zijn bevindingen wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Een fysiotherapeut moet voor elk individueel geval een passende behandeling samenstellen en deze bij uitblijven van het gewenste effect kunnen aanpassen. Klachten worden met verschillende therapieën behandeld (bijvoorbeeld massagetherapie, oefentherapie/ bewegingstherapie, elektrotherapie en fysische therapie) en er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als fitnessapparatuur, trainingingschema’s en huiswerkoefeningen.

Een fysiotherapeut kan werkzaam zijn in de 1e lijn, (gezondheidscentrum, particuliere praktijk), 2e lijn, (het ziekenhuis) en 3e lijn (revalidatiecentrum).

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Fysiotherapeut - Mevrouw Femke Schepers en de heer Menno Werrie

Gehandicaptenzorg - mevrouw Andrea van Diermen

Tijdens de mbo-4-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg leer je hoe je cliënten met een complexe of meervoudige beperking begeleidt en verzorgt. Die beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn of een combinatie daarvan. Sommige cliënten hebben naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen. Je begeleidt cliënten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. Daarnaast verricht je verpleegtechnische handelingen, zoals het verschonen van een verband.

Wat kun je ermee worden?

Nadat je je diploma hebt gehaald, kun je in de gehandicaptenzorg aan de slag. Bijvoorbeeld als:

Lees meer: Gehandicaptenzorg - mevrouw Andrea van Diermen

Horeca - de heer Jasper de Blok en de heer Zegers

Horeca is een afkorting voor hotel, restaurant en café. Als je in de horeca werkt heb je haast nooit een baan van 9 tot 5. Je kan verschillende werktijden hebben. Van ’s ochtends vroeg, tot ’s avonds laat of zelfs midden in de nacht. Ook op feestdagen zijn veel horecamedewerkers aan het werk. Mogelijke beroepen in de horeca vind je onder andere op http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/beroepen/mbo/filter?domein=domein-horeca-en-bakkerij&interest%5B0%5D=horeca 

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO.

Hovenier - de heer Bas Wiersma

Tuinservice Wiersma een sociaal bewogen hoveniersbedrijf. De heer Bas Wiersma vertelt over het beroep Hovenier.

'Als Tuinservice Wiersma zijn we al meer dan 10 jaar gevestigd in Baarn en actief in Gooi en Eemland. We hebben een uitgebreide klantenkring, dit zijn  zowel particulieren als bedrijven.

Als hovenier is het belangrijk dat je met de klant meedenkt op het gebied van tuininrichting en onderhoud. Je werkt de ideeën in detail uit in de stijl die past  bij de woning of het bedrijfspand. Als hovenier sta je uiteraard ook borg voor de vakbekwame aanleg en onderhoud van de tuin. Hiervoor maak je In overleg met de klant een onderhoudsplan op maat. Uiteraard geef je ook adviezen over de eventuele plantenkeuze.

Lees meer: Hovenier - de heer Bas Wiersma

Huisarts - mevrouw Hanneke Bouwstra

Mevrouw Hanneke Bouwstra is werkzaam als huisarts. Een huisarts (of dokter) is verantwoordelijk voor het onderzoeken en de behandeling van patiënten van allerlei verschillende leeftijden. Patiënten komen met (beginnende) klachten naar een Huisarts,  meestal voordat ze een andere specialist te raadplegen.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Huisarts - mevrouw Hanneke Bouwstra

ICT beroepsmogelijkheden - mevrouw Eveline Baas

Altijd in de ICT willen werken maar weet je niet wat er mogelijk is? Mevrouw Eveline Baas vertelt wat er allemaal mogelijk is.

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Inkoper - de heer Marcel Loomans

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Interieurarchitect en interieurstylist - mevrouw Angela van Staalduinen en mevrouw Irene van den Brink

Mevrouw Angela van Staalduinen is interieurarchitect en mevrouw Irene van den Brink is interieurstylist. Beiden zijn mede-eigenaar van studio zebra interieurarchitectuur concept styling. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

De interieurarchitect is verantwoordelijk voor de inrichting en uitstraling van een bepaalde ruimte. Deze ruimte kan een bepaalde kamer zijn, maar ook het interieur van een heel gebouw. De inrichting wordt vooraf bepaald door middel van gesprekken met de opdrachtgevers, en het vervaardigen en bewerken van een uitgangsschets. Pas als de schets goedgekeurd is, wordt er een definitief ontwerp gemaakt. Hiermee kan de interieurarchitect aan het werk om de details goed neer te zetten en het uiteindelijke ontwerp te realiseren. De interieurarchitect moet niet alleen creatief zijn, maar ook technisch inzicht hebben en realistisch kijk op de haalbaarheid van de uitvoering.

Een interieurstylist creëert en transformeert in een ruimte met zijn expertise een passend interieur voor de bewoners of gebruikers. Hij gebruikt hiervoor zijn creativiteit en kijkt hiervoor naar de persoonlijkheid, de smaak en de stijl van de bewoners of gebruikers. Hieraan voorafgaand bepaalt de interieurstylist de passende en geschikte huisstijl. Binnen deze stijl worden alle andere keuzes voor de aankleding en inrichting van de ruimte op elkaar afgestemd en vertaald in een plan voor de uitvoering ervan. Hierdoor ontstaat er een verfrissend, origineel, harmonieus en persoonlijk interieur. De interieurstylist is een specialist op het gebied van de kleuren in het interieur en heeft een zeer goed inzicht in en gevoel voor esthetiek en sferen. Bij de (re)styling van ruimten houdt de interieurstylist ook rekening met een aantal andere belangrijke aspecten: de functie, de plaats, de vorm en de decoratieve, ruimtelijke en psychologische effecten in die speciale inrichtsituatie. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met trends en andere invloeden.

Lees meer: Interieurarchitect en interieurstylist - mevrouw Angela van Staalduinen en mevrouw Irene van den...

Jeugdverpleegkundige - mevrouw Kiki Mulder en Joni Renkers

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Journalist - de heer Alex Engbers

De heer Alex Engbers is journalist en werkte voorheen als hoofdredacteur van De Stentor, Veluws dagblad en als buitenland correspondent bij het Utrechts Nieuwsblad. Inmiddels werkt hij bij een ander onderdeel van Wegener, dat eigenaresse is van De Stentor.

Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Een Journalist onderzoekt (belangrijke of opvallende) gebeurtenissen, en creëert daarna vanuit de bovengebrachte feiten een verhaal dat een bepaald publiek aan zal spreken. Dit verhaal kan zowel schriftelijk als visueel gebracht worden. Het is belangrijk dat een Journalist goed onderzoek kan doen en de gebeurtenissen op zo'n manier analyseert dat er een concreet verhaal ontstaat, dat bovendien relevant is voor de doelgroep. Een Journalist moet zelf ook het nieuws volgen en een netwerk onderhouden, om over voldoende bronnen te beschikken om een zowel volledig als actueel item te kunnen maken.

Lees meer: Journalist - de heer Alex Engbers

Logopedist - mevrouw Aline Lievers

Mevrouw Aline Lievers is logopedist. Logopedie houdt zich bezig met alles dat te maken heeft met communicatie. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen kinderen en volwassenen met diverse stoornissen op het gebied van adem, spraak, taal, gehoor, mondgedrag, eten en drinken. "

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Logopedist - mevrouw Aline Lievers

Makelaar - de heer Sander van Donkelaar

Sander van Dronkelaar is eigenaar van Drenth makelaars in Amersfoort. Hij is makelaar en taxateur.

Makelaar worden doe je niet zomaar. Er moet een heel gedegen opleidingstraject afgerond worden voordat je jezelf makelaar kan en mag noemen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen vastgoed, onroerend goed en wonen.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Makelaar - de heer Sander van Donkelaar

Medisch analist - klinisch chemicus - de dames Esther van Nieijenhuis en Ria Homan

De dames Esther van Nieijenhuis en Ria Homan vertellen over de beroepen medisch analist en klinisch chemicus. Zij zijn beide specieel analist en stage begeleider bij het klinisch chemisch laboratorium van het Meander Medisch Centrum.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Een medisch analist is onderzoeker van o.a. cholesterol, bloedtransfusies en erfelijkheid op DNA-niveau.
Een klinisch chemicus is wetenschapper, laboratoriumspecialist op het gebied van o.a. hormonen, kanker en erfelijkheid.

Lees meer: Medisch analist - klinisch chemicus - de dames Esther van Nieijenhuis en Ria Homan

Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige - mevrouw Erika Klock

Mevrouw Erika Klock werkt voor het Meander Medisch centrum. Ze komt vertellen over het beroep beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er). Deze presentatie is bedoeld voor Havo.

Als Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) breng je de gezondheid van je patiënten 'in beeld’. Afhankelijk van je specialisme werk je als MBB’er in een ziekenhuis op de afdeling radiotherapie, röntgen, echografie of nucleaire geneeskunde. Dit kan een algemeen of academisch ziekenhuis zijn, maar ook een kinderziekenhuis, orthopedische kliniek, revalidatiecentrum of een psychiatrisch ziekenhuis. Welk specialisme je ook kiest, je werkt altijd met mensen én zeer moderne apparatuur.

Lees meer: Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige - mevrouw Erika Klock

Middenkader in de bouw - de heer Geurt Metz

De heer Geurt Metz vertelt over beroepen in het middenkader van de bouw.

Mondzorgkundige/ mondhygiëniste - mevrouw Manuela van der Wiel en Sandra van der Linden

Een mondhygiënist verzorgt de mond van zijn patiënten door te controleren op problemen en het verhelpen hiervan. Een mondhygiënist probeert tandbederf (zoals gaatjes) en tandvleesontstekingen, irritatie en ziekten te voorkomen.

De taken van een mondhygiënist zijn het preventief controleren van het gebit, het verwijderen van tandsteen en tandplak (gebitsreiniging), het polijsten van vullingen, het 'sealen' van tanden en kiezen, röntgenfoto's maken, het geven van fluoridebehandelingen en het geven van advies en (poets)instructies. Advies kan bijvoorbeeld het reinigen van de mond betreffen, eetpatronen of mogelijkheden om slechte adem en een vieze smaak in de mond te voorkomen.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

Lees meer: Mondzorgkundige/ mondhygiëniste - mevrouw Manuela van der Wiel en Sandra van der Linden

Muzikant/muziektherapeut - de heer Martien van Oostrom

Een muziektherapeut is een vaktherapeut die middels creatieve therapie cliënten met psychosociale en psychiatrische (en/of ontwikkelings- en gedrags)problemen behandelt. Dit kunnen problemen zijn die zijn ontstaan door een stoornis, ziekte, geestelijke of lichamelijke beperkingen of door een traumatische ervaring.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Muzikant/muziektherapeut - de heer Martien van Oostrom

Notaris - de heer Rob Huzink

Bijna iedereen zal in zijn leven een keer in aanraking komen met een notaris. U koopt bijvoorbeeld een huis of u gaat officieel samenwonen. Of mischien wilt u wel een testament laten opstellen. Voor al deze zaken is de gang naar de notaris verplicht. In Nederland zijn 1500 notarissen. Hieronder een beschrijving van de rol en de werkzaamheden van een notaris.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Notaris - de heer Rob Huzink

Officier van justitie - mevrouw Jacobien Vreekamp

Als Officier van Justitie vertegenwoordig je het Openbaar Ministerie. Je houdt je bezig met uiteenlopende taken. Je voert bijvoorbeeld gezag over het onderzoek van de politie en leidt dit onderzoek bij zware misdrijven. Ook treed je op als openbaar aanklager in strafrechtzaken en eis je in zulke rechtzaken een bepaalde straf. Je kunt ook dwangmiddelen toepassen zoals fouilleren of het vasthouden van een verdachte op het politiebureau. Als Officier van Justitie bepaal je ook of je een zaak aan de rechter wil voorleggen of niet en moet je er voor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Officier van justitie - mevrouw Jacobien Vreekamp

Ondernemer - de heer Arjan Groenevelt

Een ondernemer is een eigen bedrijf gestart of heeft een bestaand bedrijf gekocht. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf en is daarmee eigen baas. Als het goed gaat met de onderneming dan wordt er veel geld verdiend. Als het niet goed gaat dan kost het geld en kan de ondernemer niemand de schuld geven, behalve zichzelf. Een ondernemer heeft veel vrijheid en kan veel leuke en mooie plannen ondernemen. Een ondernemer houdt van heel hard werk en houdt van winnen. De meeste ondernemers zijn eigenwijs. Ze nemen niet zomaar iets aan van een ander. Ze hebben vaak wat moeite met bazen en willen alles het liefst zelf uitzoeken en doen.

Als je ondernemer wilt worden is het handig als je verstand hebt van bedrijfseconomie of bedrijfskunde. De ondernemer krijgt nl. met veel verschillende zaken van een bedrijf te maken. Denk hierbij aan marketing, verkoop, logistiek, productie, medewerkers, juridisch en financiën.  Als je besluit om internationaal te gaan ondernemen, dan is het handig als je je talen spreekt. Ook moet je het niet erg vinden om veel in het vliegtuig te zitten en vaak van huis te zijn en in hotels te slapen.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

 

Operatieassistent, anesthesiemedewerker en recoveryverpleegkundige - mevrouw Bertha Lugtering en mevrouw mevrouw Jannie Kromkamp

Bertha Lugtering en Jannie Kromkamp zijn operatieassistent/anesthesiemedewerker en recoveryverpleegkundige.

Een Anesthesiemedewerker helpt onder toezicht van een anesthesist bij het onder narcose brengen van  patiënten die geopereerd moeten worden. Een Anesthesiemedewerker komt patiënten tegen van allerlei leeftijden en met allerlei klachten.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

Lees meer: Operatieassistent, anesthesiemedewerker en recoveryverpleegkundige - mevrouw Bertha Lugtering en...

Opticien - Edward en Jennifer Stots

Ouderenzorg - mevrouw Senta Peters en mevrouw Josine Hellenthal

In Nederland wonen veel ouderen en dat worden er steeds meer. Gelukkig zijn heel veel van deze ouderen gezond en kunnen zichzelf nog prima redden. Maar er zijn ook ouderen die zorg nodig hebben.

Deze kwetsbare ouderen hebben goede zorg nodig, thuis (wijkverpleging), in een woonvoorziening (woon- zorgcentrum) of in het verpleeghuis.

Omdat er dus steeds meer ouderen zijn, zijn er ook veel mensen nodig die in de ouderenzorg willen werken. Je kunt veel verschillende beroepen kiezen en opleidingen volgen als je in de ouderenzorg wilt werken. En baangarantie is er volop!

Werken met ouderen betekend dat je bijdraagt aan kwaliteit van leven in de meest kwetsbare en pure fase van het leven. Mensen in hun laatste levensfase zijn vol ervaring, oprecht en het gaat echt over zaken van leven of dood. Dit vraagt professionals die weten waar ze het over hebben, hard kunnen werken en het hart op de juiste plek hebben.

Presentatie voor VMBO/ MAVO/ HAVO/ VWO

Lees meer: Ouderenzorg - mevrouw Senta Peters en mevrouw Josine Hellenthal

Personeelsadviseur - mevrouw Claudia Bart

Een Personeelsconsulent adviseert en ondersteunt de directie van een bedrijf of de managers in de keuzes op gebied van personeel en organisatie. De Personeelsconsulent denkt mee over de visie van de organisatie. Maar ook medewerkers uit het bedrijf kunnen bij de personeelsconsulent terecht voor advies.

Een Personeelsconsulent is verantwoordelijk voor het verzamelen van benodigde informatie en op basis daarvan het opstellen van het personeelsbeleid. Zijn/Haar taak is tevens het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Wanneer er zich problemen voordoen is hij/zij het luisterend oor en hij/zij bemiddelt als dat nodig blijkt te zijn tussen management en medewerker. Bron: https://www.nationaleberoepengids.nl/Personeelsconsulent

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Piloot - de heer Rits Wildervanck

Een piloot is verantwoordelijk voor het besturen van een vliegtuig, in samenwerking met een collega (co-)Piloot. Tijdens een vlucht vliegt de piloot zelf bij het opstijgen en het landen, maar zal de automatische piloot de grotere afstanden op cruisehoogte afleggen. De piloot moet onder allerlei weers-, tijds- en terreinomstandigheden te vliegen om een succesvolle vlucht te garanderen. In bijzondere situaties neemt hij het roer over van de automatische piloot.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO. 

Lees meer: Piloot - de heer Rits Wildervanck

Politie: hoofdagent/rechercheur - de heer Evrim Akyar

De heer Evrim Akyar is hoofdagent bij de politie. Hij vertelt in deze presentatie wat het werk van een hoofdagent en van een rechercheur inhoudt. Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

De hoofdagent heeft een uitgebreider takenpakket dan de surveillant en agent. Hij is in staat om leiding te geven aan een team, om plannen te bedenken m.b.t. het dagelijks werk en deze uit te voeren, om naar meldingen te gaan en daar problemen op te lossen en om risico’s in te schatten en hierop adequaat te reageren. Het zou hierbij kunnen gaan het terugbrengen van diefstal in een bepaald gebied waar dit de laatste tijd is gestegen of om het signaleren van een verdachte situatie. De hoofdagent is in zulke situaties vrij om zijn eigen praktische oplossing te bedenken en uit te voeren. In sommige gevallen, waarin snel gehandeld dient te worden, heb je ook ruimte om te improviseren.

Als hoofdagent ben je ook in staat om zaken op te lossen waar surveillanten en agenten niet uitkomen. Je kunt deze collega’s advies en sturing geven. Daarnaast heeft de hoofdagent ook de mogelijkheid om specialisten te betrekken bij zaken waarvoor hij niet geschikt is of waarover afspraken zijn gemaakt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inschakelen van de Recherche of ME.

Lees meer: Politie: hoofdagent/rechercheur - de heer Evrim Akyar

Predikant - ds. Jan van Baardwijk

 Niemand komt zo intens in aanraking met mensen van alle generaties, in goede en slechte tijden, intiem en publiek, intellectueel en ontspannen, als een predikant. Maar een predikant raakt ook betrokken in conflicten, moet omgaan met verschillen in geloofsbeleving, en steeds weer woorden vinden vanuit en over het geloof. Wie durft het verhaal van God verder te vertellen?

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Predikant - ds. Jan van Baardwijk

Programmamaker televisie - de heer Arya Tariverdi

De heer Arya Tariverdi vertelt over zijn beroep als programmamaker televisie.

Projectmanager/projectleider - de heer Marco Rijsdijk en Rens Smal

Als projectmanager ben je er verantwoordelijk voor dat een project tot een goed einde wordt gebracht. Aan het begin van een traject zoek je naar een vertrouwensbasis met je opdrachtgever en geef je informatie en ideeën hoe het project het beste aangepakt kan worden. Vervolgens ga je op zoek naar de juiste partijen waarmee je gezamenlijk het project op een goede manier uit kunt voeren. Tijdens de uitvoering van het project zorg je dat iedereen de planning volgt, informatie goed gedeeld wordt en de werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd worden, zodat er een super mooi eindresultaat volgt: bijvoorbeeld een gebouw dat veel minder energie gebruikt dan daarvoor en misschien zelfs wel energie opwekt! Als het gebouw staat/de aanpassingen gedaan zijn, is het project nog niet klaar: in de komende jaren moet het gebouw natuurlijk naar behoren functioneren.

Marco Rijsdijk en Rens Smal werken beiden bij ENTRAS, een bedrijf dat zich inzet om vastgoed te verduurzamen. Daarbij geeft ENTRAS ideeën over hoe een pand of meerdere gebouwen verduurzaamd kunnen worden en begeleidt ENTRAS haar opdrachtgevers bij het maken van de plannen en de uitvoering daarvan. Dit doet ENTRAS samen met de opdrachtgever en ENTRAS geeft ook garanties dat het gebouw na de verbetering ook echt duurzamer is.

Lees meer: Projectmanager/projectleider - de heer Marco Rijsdijk en Rens Smal

Psychiater jeugd - de heer Dik van Leeuwen

Een psychiater is een medisch specialist die mensen onderzoekt en behandelt met psychiatrische stoornissen. Een kinder- en jeugdpsychiater houdt zich bezig met kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar en uiteraard met hun ouders. Aan de hand van gesprekken, observaties en hulponderzoek wordt er een diagnose gesteld. Psychiatrische stoornissen worden behandeld met gesprekstherapie en soms met medicijnen.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Lees meer: Psychiater jeugd - de heer Dik van Leeuwen

Psycholoog/psychotherapeut - de heer Bas de Jongh

De psychologie bestudeert het gedrag, de gedachten en de emoties van de mens. Een psycholoog onderzoekt en verklaart met verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren. Afgestudeerd psychologen kunnen aan de slag op allerlei gebieden: de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid, de media en in het bedrijfsleven.

Deze presentatie is bedoeld voor havo/VWO.

Lees meer: Psycholoog/psychotherapeut - de heer Bas de Jongh

Purser/steward(ess) - mevrouw Yolande Hens en mevrouw Constance Hage

Om steward(ess) te worden moet je minimaal een havo-diploma gehaald hebben of een mavo-diploma, aangevuld met een afgemaakte middelbare beroepsopleiding (bijvoorbeeld toerisme of verpleegkunde). Je moet in ieder geval examen Engels hebben gedaan en een redelijke kennis bezitten van Duits, Frans of Spaans. Verder moet je minimaal 21 jaar oud zijn en niet te klein of te groot. Wie te klein is, kan in de pantry (boordkeuken) nergens bij. Ben je te groot, dan stoot je al gauw je hoofd in het gangpad van de cabine, zeker bij kleinere types vliegtuigen. Het hardnekkige beeld dat je alleen als stewardess wordt aangenomen als je heel mooi bent, is beslist onjuist. Maar je moet er wel goed verzorgd uitzien. Heel belangrijk is dat je vriendelijk en hulpvaardig bent. 

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Purser/steward(ess) - mevrouw Yolande Hens en mevrouw Constance Hage

Tandarts - de heer René Overmars

Een tandarts verhelpt en voorkomt problemen met mond of gebit. De tandarts controleert gebitten op afwijkingen en ziekten en behandelt geconstateerde problemen (zoals gaatjes, tandsteen, bloedend tandvlees, scheve tanden, etc.).

Bij de werkzaamheden van een tandarts hoort naast het periodiek mondonderzoek het oplossen van problemen die in de mond zich voor kunnen doen. Het bekendste probleem in de mond is naast kiespijn een gaatje. Dit gaatje kan met behulp van een röntgenfoto vroegtijdig worden opgespoord. Daarnaast worden ook afgebroken kiezen gerepareerd, tandvleesproblemen opgelost, scheve tanden rechtgezet met beugels, tanden mooi gemaakt met witte vullingen, implantaten geplaatst en kunstgebit gebitten gemaakt.

Als tandarts kun je je ook specialiseren in deelgebieden van de tandheelkunde zoals: orthodontist, kaakchirurg, parodontoloog, endodontoloog, gnatholoog, pedodontoloog en implantoloog.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

Techniek, design en engineering - de heer Bouwe Faber

De heer Bouwe Faber vertelt over techniek, design en engineering.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Theatertechnisch adviseur - de heer Gerbrand Borgdorff en de heer Rutger van Dijk

Zonder licht kunnen we niets zien. Dat geldt overal, maar in het theater in het bijzonder. Daar wordt licht niet alleen gebruikt om iets zichtbaar te maken, maar ook om de aandacht op iets te richten, om de sfeer te veranderen en om spanning op te wekken. Degene die dit mogelijk maakt is de theatertechnicus. Hij of zij zorgt ook dat we alles goed kunnen horen. dat geluidseffecten op het juiste moment komen en dat muziek prachtig klinkt. Zonder theatertechniek geen theater. Het vak van theatertechnicus is afwisselend en mensen met een theatertechnische opleiding kunnen terecht bij festivals, in popzalen, in theaters en bij bedrijfsevenementen. 

Een goed theater en een goede concertzaal bouwen is niet zo eenvoudig, zeker niet in Nederland. Hier komt iedere dag een andere voorstelling of een ander concert in de zaal en dat betekent dat er dagelijks grote vrachtwagens met decors, licht en geluid door het land trekken van zaal naar zaal. Om vlot een voorstelling te kunnen bouwen en afbreken is een goede logistiek nodig en goede techniek, en daarnaast natuurlijk een goed podium, kleedkamers en een artiestenfoyer aan de ene kant en een goede zaal met foyers, een garderobe en een kassa aan de andere kant. De theateradviseur zorgt dat het gebouw klopt. Hij helpt de architect een om gebouw te maken dat goed functioneert en waar mensen graag komen, zowel publiek als artiesten.

Er zijn opleidingen voor theatertechniek op MBO en HBO niveau. Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo/VWO.

Verloskundige - mevrouw Emma de Sain

Een verloskundige begeleidt vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Gedurende de zwangerschap worden moeder en kind nauwlettend gevolgd. Aan de hand van verschillende controles als hartslagmeting,  bloed- en urineonderzoek en de ligging van het kind wordt de zwangerschap gemonitord.

Deze presentatie is bedoel voor Havo/VWO.

Lees meer: Verloskundige - mevrouw Emma de Sain

Verpleegkundige ziekenhuis - mevrouw Lidy Schouten

Mevrouw Lidy Schouten van het Meander Medisch Centrum verzorgt een presentatie over het beroep verpleegkundige in een ziekenhuis. Deze presentatie is bedoeld voor VMBO/Havo.

Een Verpleegkundige in het Ziekenhuis komt in aanraking met mensen met allerlei aandoeningen, afhankelijk van de afdeling waarop hij werkt. Dit kunnen patiënten zijn die naar het ziekenhuis komen voor onderzoek of voor behandeling en  met lichte of ernstige aandoeningen of ziektes. Het is belangrijk dat een Verpleegkundige zich in kan leven in de situatie van de patiënt en dat de zorg wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt. 

Lees meer: Verpleegkundige ziekenhuis - mevrouw Lidy Schouten

Werktuigbouwkundig ingenieur - de heer Thijs van de Wouw

Thijs van de Wouw is een jonge werktuigbouwkundige bij Royal HaskoningDHV, een van de grote ingenieursbureaus van Nederland. Hij werkt als engineer en als projectleider op de afdeling Water en houdt zich bezig met het ontwerpen van waterzuiveringen voor allerlei klanten verspreid over de wereld.

Werktuigbouwkunde omvat in de basis het ontwerpen van alles om ons heen dat door de mens wordt bedacht of gemaakt. De focus is daarbij meestal op machines, constructies en/of producten die dynamisch zijn (bewegen). Dat is enorm breed; van robots tot olietankers en van mobiele telefoons tot ophaalburggen. Denk je bijvoorbeeld aan auto’s dan moet je ook eens denken aan de machines die auto’s maken! Allemaal werktuigbouw en het geeft aan hoe breed het vak van de werktuigbouwer eigenlijk is.

De presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Lees meer: Werktuigbouwkundig ingenieur - de heer Thijs van de Wouw

Wijkteammedewerker - mevrouw Valerie van Rossum

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: