Fysiotherapeut - Mevrouw Femke Schepers en de heer Menno Werrie

Een fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het bewegingsstelsel, dat wil zeggen: klachten over houding, beweging, gewrichten, ademhaling, zwellingen, evenwicht, motoriek of spieren. Een fysiotherapeut helpt om mensen beter te laten functioneren; te helpen bij sporthervatting, arbeidsreintegratie, langer zelfstandig thuis te kunnen wonen of om te leren omgaan met een chronische aandoening.

Een fysiotherapeut onderzoekt patiënten en aan de hand van zijn bevindingen wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Een fysiotherapeut moet voor elk individueel geval een passende behandeling samenstellen en deze bij uitblijven van het gewenste effect kunnen aanpassen. Klachten worden met verschillende therapieën behandeld (bijvoorbeeld massagetherapie, oefentherapie/ bewegingstherapie, elektrotherapie en fysische therapie) en er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als fitnessapparatuur, trainingingschema’s en huiswerkoefeningen.

Een fysiotherapeut kan werkzaam zijn in de 1e lijn, (gezondheidscentrum, particuliere praktijk), 2e lijn, (het ziekenhuis) en 3e lijn (revalidatiecentrum).

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

De fysiotherapeut streeft naar verbetering van het functioneren van lichaam of lichaamsdelen, vermindering van pijn, ontspanning van het lichaam, het verbeteren van de bloedcirculatie, en/of verbetering van de lichaamshouding . Naast de fysieke therapie adviseert en begeleidt de fysiotherapeut zijn patiënten. Hij kan in aanraking komen met allerlei soorten patiënten van mensen met aangeboren motorische en/of geestelijke beperkingen tot mensen die moeten revalideren. Ook chronische ziekte patiënten worden behandeld (bijvoorbeeld reuma), waarbij symptoombestrijding het uitgangspunt is. Een goede relatie tussen fysiotherapeut en patiënt, gebaseerd op wederzijds vertrouwens, komt de behandeling ten goede, zowel bij het opstellen van het behandelplan als tijdens de sessies.

Een fysiotherapeut kan in een instelling werken of een eigen praktijk beginnen en er is zowel de mogelijkheid voor een parttime als voor een fulltime baan. Bij een eigen praktijk is een zakelijk inzicht en contacten met huisartsen en medisch specialisten erg belangrijk. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor de patiënten geheel bij de therapeut. Zelfstandig fysiotherapeuten moeten zelf zorg dragen voor hun administratie, waarbij zij zorgvuldig om moeten gaan met informatie over patiënten.

 

Opleiding

  • HBO opleiding fysiotherapie

Beroepsorganisatie

 

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: