Docent Basisonderwijs - de heer Adrie van Dijk en mevrouw Rosanne van de Wetering

Als leraar basisonderwijs geef je les aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Je begeleidt de leerlingen ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast bespreek je de voortgang met de ouders van het kind aan de hand van het leerlingrapport en vergader je over kwesties rondom de organisatie, beleid en andere schoolzaken.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO. 

 

 

Wat doet een leraar basisonderwijs?

Bijna al je lessen moet je voorbereiden, thuis of op school. Je oefent bijvoorbeeld met een verhaal dat je wilt vertellen en je bedenkt vooraf hoe je de stof van een bepaald vak moet presenteren. Daarnaast ben je ook veel tijd kwijt aan het zoeken van bijvoorbeeld knutselopdrachten of liedjes voor de muziekles.

Je hoofdtaak bestaat uit het lesgeven aan de groep of groepen die jou zijn toegewezen. Het soort lessen dat je geeft, verschilt per groep.

Als leerkracht ben je behalve kennisoverdrager ook een pedagoog; je begeleidt kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Als leerkracht wordt er ook een beroep op je gedaan bij het organiseren van feesten (Sinterklaas),  sport- en spelactiviteiten, schoolkampen en themaweken (bijvoorbeeld de Boekenweek).

Je bespreekt regelmatig in vergaderingen met je collega's en de directeur van de school hoe de zaken ervoor staan.

Ouders zijn altijd heel benieuwd naar hoe het gaat met hun kind op school. Voor kleine vragen kunnen ze bij je terecht na schooltijd. Tijdens de zogenaamde tien minutengesprekken die drie keer per jaar worden gehouden, bespreek je uitgebreider met hen de voortgang van het kind aan de hand van het leerlingenrapport.

(bron: carrieretijger.nl)

 

Opleiding

  • PABO


Meer informatie

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: