Verloskundige - mevrouw Emma de Sain

Een verloskundige begeleidt vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Gedurende de zwangerschap worden moeder en kind nauwlettend gevolgd. Aan de hand van verschillende controles als hartslagmeting,  bloed- en urineonderzoek en de ligging van het kind wordt de zwangerschap gemonitord.

Deze presentatie is bedoel voor Havo/VWO.

 

Tijdens de bevalling is het de taak van de Verloskundige om de moeder te ondersteunen en te coachen en om te controleren of er geen complicaties optreden. Na de bevalling controleert de Verloskundige de gezondheid van moeder en kind en bekijkt of het kind geen aangeboren afwijkingen heeft. Zo nodig moet de moeder extra worden verzorgd, bijvoorbeeld bij een inscheuring.

Na de bevalling volgt de kraamtijd waarin de Verloskundige regelmatig huisbezoeken aflegt ter controle van de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

 

(bron: wwwnationaleberoepengids.nl)

 

Opleidingen:

  • Om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van de opleidingen tot
    verloskundige moet je aan de volgende eisen voldoen:
    - Minimaal havodiploma of een vergelijkbare opleiding met de eindexamenvakken biologie en scheikunde; instroomprofielen: Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek, inclusief het vak biologie. Studenten met een havo-cm of havo-em profiel dienen tevens (dus naast biologie en scheikunde) wiskunde-a of wiskunde-b in hun profiel te hebben.
    - Bij vwo: biologie en scheikunde
  • Meer informatie over de opleiding: Academie Verloskunde.
 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: