Civiel ingenieur - de heer Jan Doeksen

Een Civiel Ingenieur is een specialist in de wetenschap van de civiele techniek. Een Civiel Ingenieur ontwerpt bouwconstructies en ziet toe op de uitvoering  ervan. Voorbeelden van zulke bouwconstructies zijn bruggen, viaducten, wegen, dijken, sluizen, kanalen en gebouwen.

De civiele techniek is gericht op het inrichten van de infrastructuur rond wonen en werken.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO

 

Een Civiel Ingenieur kan verschillende functies bekleden. Een bouwproject bestaat uit verschillende fasen. Zo ontwikkelt een Planontwikkelaar een plan, ontwerpt een Ontwerpen de constructies, werkt een Constructeur de plannen uit en werkt een Beleidsmedewerker aan de oplossing van maatschappelijke problemen omtrent de infrastructuur.

 

Een Civiel Ingenieur kan dus onder andere terecht bij de uitvoering van projecten. Ook kan hij in het buitenland aan de slag. Hij werkt dan aan waterbouwkundige projecten over de hele wereld, bijvoorbeeld bij ontwikkelingsprojecten in de derde wereld.

Civiele techniek kent globaal de volgende onderverdeling:

 • baggertechniek
 • beton- , staal- en composietconstructie (bouwwerken zoals bruggen en gebouwen)
 • geotechniek (bouwen in en op de grond)
 • gezondheidstechniek (drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling)
 • milieukunde (bodemverontreiniging, bodemsaneringstechnieken)
 • offshore technologie (vaste constructies, drijvende constructies, baggertechnologie, diepzeetechnologie)
 • verkeersbouwkunde (dimensionering van verhardingen, spoorconstructies, e.d.)
 • verkeerskunde (planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling, verkeersinfrastructuur)
 • seismische techniekwaterbeheer (polders, irrigatie)
 • wegenbouwkunde (aanleg van wegen en spoorwegen)
 • waterbouwkunde (rivieren, kusten, kanalen, dijken, sluizen, stuwen, havens).
 • hydrologie

(bron: www.nationaleberoepengids.nl)

 

 

Opleiding

Om Civiel Ingenieur te worden, dien je in het bezit te zijn van een HBO- of WO-opleiding Civiele Techniek.

Kijk hier voor HBO-opleidingen:

Kijk hier voor relevante universitaire opleidingen:

Kijk voor meer informatie over beta-gerelateerde beroepen op http://www.betamentality.nl

 

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: