Notaris - de heer Rob Huzink

Bijna iedereen zal in zijn leven een keer in aanraking komen met een notaris. U koopt bijvoorbeeld een huis of u gaat officieel samenwonen. Of mischien wilt u wel een testament laten opstellen. Voor al deze zaken is de gang naar de notaris verplicht. In Nederland zijn 1500 notarissen. Hieronder een beschrijving van de rol en de werkzaamheden van een notaris.

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

De notaris houdt zich bezig met het opmaken van notariële akten. Hij is een onpartijdige deskundige die de belangen behartigt van allen die bij het opstellen van een akte betrokken zijn. Wanneer een notaris betrokken is bij een handeling, dan kunnen de betrokken partijen ervan uitgaan dat de akte (stukken) zijn opgemaakt door een onpartijdige deskundige.


De dagtekening, echtheid en juistheid van akte staat vast. Een akte zal altijd bewaard blijven. Soms is het nodig dat er een soort kopie van de akte dient te worden afgegeven. Dit noemt men een grosse: een officieel afschrift van de authentieke akte.

bron en meer informatie op: infonu.nl

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: