Archeoloog - de heer Jan van Doesburg

De heer Jan van Doesburg is Senior onderzoeker archeologie Middeleeuwen en Nieuwe tijd en vertelt over Archeoloog (univ. Opleiding) een archeologisch veldmedewerker (HBO-opleiding).

Vrijwel iedereen denkt bij een archeoloog aan de met zweep en pistool gewapende avonturier Indiana Jones, maar het beroep van archeoloog is veel breder, variërend van universitair onderzoeker tot gravend archeoloog en beleidsmedewerker archeologie. Daarnaast kennen we het beroep van archeologisch veldmedewerker; mensen die graag met hun handen werken en willen opgraven, maar minder goed zijn in het schrijven van rapporten en artikelen.

Deze presentatie is bedoeld voor Havo/VWO.

Als Archeoloog is het belangrijk om een interesse in geschiedenis te hebben en (zelf) te willen ontdekken hoe het vroeger was, antwoorden te vinden die alleen nog maar aan de hand van tastbare overblijfselen te ontdekken zijn. Het voornaamste werk van Archeologen gebeurt bij opgravingen, waar de relieken van het verleden voorzichtig worden blootgelegd. Je bent als Archeoloog veelal projectmatig bezig en dient dus overzicht te kunnen houden.

Archeologen zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald tijdperk, onderwerp of een regio. Ze gebruiken hun kennis om voorwerpen of andersoortige overblijfselen te identificeren en dateren en hiermee meer inzicht te krijgen in het verleden. Dit kunnen skeletten zijn (van mensen en dieren), gebruiksvoorwerpen (potten, wapens), gebouwen, maar ook geologische zaken als afwijkingen in aardlagen (door bijv. een vroegere overstroming of meteorietinslag) en flora. Hierbij is het belangrijk dat een Archeoloog systematisch werkt, en een goed, gedetaileerd verslag maakt van de bevindingen.

De Archeoloog is echter niet alleen maar in de buitenlucht bezig. Een belangrijk deel van het werk vindt plaats in bijvoorbeeld laboratoria, waar gevonden voorwerpen onderzocht en (o.a.) gedateerd worden. De precieze werkzaamheden zijn afhankelijk van het specialisme van de Archeoloog. Voorbeelden van onderzoeksmethoden zijn het gebruik van röntgenstraling om voorwerpen intact te laten en toch van binnen te bekijken (denk hierbij aan bijvoorbeeld mummi's), chemische processen om voorwerpen te dateren en het ontcijferen en/of vertalen van teksten. De Archeoloog is dus een echte onderzoeker.

Behalve bij bekende historische vindplaatsen worden Archeologen ook ingezet door de overheid om bij nieuwbouwprojecten te voorkomen dat eventueel historisch materiaal verloren gaat.

 

Naast het blootleggen en duiden van voorwerpen (het doen van wetenschappelijk onderzoek) kunnen Archeologen ook meewerken aan het vormgeven van tentoonstellingen (in musea), publiceren in (wetenschappelijke) tijdschriften en hebben zij vaak onderwijzende taken.

(bron: nationale beroepengids)

 

Opleidingen

  • universitair onderzoeker, veldarcheoloog en beleidsmedewerker archeologie: Universitaire opleiding in de Archeologie
  • archeologisch veldmedewerker: Hbo-opleiding Archeologie (zie ook carriertijger.nl)
 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: