Predikant - ds. Jan van Baardwijk

 Niemand komt zo intens in aanraking met mensen van alle generaties, in goede en slechte tijden, intiem en publiek, intellectueel en ontspannen, als een predikant. Maar een predikant raakt ook betrokken in conflicten, moet omgaan met verschillen in geloofsbeleving, en steeds weer woorden vinden vanuit en over het geloof. Wie durft het verhaal van God verder te vertellen?

Deze presentatie is bedoeld voor VWO.

 Wie durft woorden vanuit het Evangelie te spreken op momenten dat bijna alle andere woorden tekort schieten?

Wie is er bang voor vreugde of verdriet, voor vragen van mensen of vragen van jezelf, voor momenten dat je moet zwijgen en dat je moet spreken?

Misschien heb je zelf al eens een kring of club geleid, een thema voor een dienst uitgewerkt of een bijbelstudie voorbereid of meegedaan in een diaconaal project. Dan heb je al kunnen kennismaken met een deel van de dingen waar een predikant professioneel mee bezig is.

Er is ook bestuurlijk werk: ‘leiding geven’. Dat betekent: proberen richting te geven aan kerk zijn in onze generatie. Dat vraagt creativiteit en durf, maar ook uithoudingsvermogen en ‘het woord durven nemen’.                      


Predikant is zo een bijzonder beroep, want je hebt als geestelijke een zgn. ‘zijnsberoep’. Het is een ambt, dat je 24 uur per dag draagt. Dat wil niet zeggen, dat je 24 uur per dag werkt, maar wel dat privé en werk lastiger van elkaar te onderscheiden zijn dan in andere beroepen. Dat is soms lastig, maar vooral ook boeiend. Je hebt met veel verschillende mensen, werkvelden en situaties te maken. Het biedt ruimte voor veel eigen inbreng en creativiteit. De moeite waard om je nader over te laten informeren om voor jezelf te ontdekken of je misschien ook ooit ergens als predikant zou kunnen ‘komen als geroepen’.

 

Beroepsorganisatie(s)

BNP – Bond van Nederlandse Predikanten  

Meer informatie:

  • www.domineeworden.nl
  • www.pthu.nl

 

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: