Psycholoog/psychotherapeut - de heer Bas de Jongh

De psychologie bestudeert het gedrag, de gedachten en de emoties van de mens. Een psycholoog onderzoekt en verklaart met verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren. Afgestudeerd psychologen kunnen aan de slag op allerlei gebieden: de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid, de media en in het bedrijfsleven.

Deze presentatie is bedoeld voor havo/VWO.

 

Waar werken psychologen? Je komt psychologen overal tegen. Psychologen zijn werkzaam in:

  • Het onderwijs: bijvoorbeeld als docent psychologie, als studie- of beroepskeuzeadviseur, als beleidsondersteuner voor het onderwijsministerie, of als school- of leerlingenbegeleider.
  • De gezondheidszorg: als therapeut, relatietherapeut, gezinstherapeut, in ziekenhuizen, als patiëntenbegeleider, of als onderzoeker.
  • De wetenschap: als wetenschappelijk onderzoeker bij universiteiten of onderzoeksinstituten.
  • Human resource management: als personeelsadviseur of human resource manager, bij de werving en selectie van personeel, als begeleider van uitzendbureaus.
  • Privé-praktijken: bijvoorbeeld als groeps-, relatie-, of gedragstherapeut.
  • De rechtspraak: een rechtspsycholoog bijvoorbeeld onderzoekt de psychologie van het (opsporing, vervolging) en een forensisch psycholoog onderzoekt de toerekeningsvatbaarheid van mogelijke verdachten. De mediator-psycholoog richt zich op conflictbemiddeling en mediation, en kan geregeld rechtszaken voorkomen.

(bron: www.psynip.nl)

Opleidingen

Beroepsorganisatie

 

De beroepenmarkt wordt gesponsord door: